Elektrofagdagen, en ny tradisjon

Det er ingen tvil om at elektrofagdagen har kommet for å bli. Interessen var stor og arrangementets deltakere var godt fornøyde med innhold og læringsutbytte.

Elektrofagdagen har blitt en tradisjon som Norsk jernbaneskole ønsker å opprettholde i fremtiden.

Årets Elektrofagdag ble avholdt den 15. november i Bane NORs lokaler på Stortorvet 7 i Oslo. Det var godt oppmøte av folk fra hele landet som arbeider innen elektro, og som er interessert i å bli bedre kjent med det elektrotekniske miljøet i Bane NOR.

Programmet for dagen var variert og belyste elsikkerhetstematikken fra ulike vinkler, med fokus på teknisk regelverk, sikkerhet, vedlikehold og opplæring.

I etterkant av arrangementet ble deltakerne bedt om å svare på en evaluering. Resultatet ble en score på 4,3 i total fornøydhet (på en skala fra 1 til 5), noe som bekrefter at Elektrofagdagen har vært igjen en suksess.

Norsk jernbaneskole takker alle som bidro til å gjennomføre seminaret, og det er med stor glede vi kan annonsere at Elektrofagdagen er kommet for å bli.

Vi gleder oss til å gi dere mange spennende og lærerike Elektrofagdager i fremtiden!