Digital pangstart hos Norsk jernbaneskole

Digital læring og e-læring, vet du hva forskjellen er?

Magnus Tangen foran kamera

Jeg starter det hele med en liten oppklaring av de litt mystiske begrepene som vi vet har blitt, og som kommer til å forbli endel av arbeidsdagen vår. Enten du jobber med opplæring eller du må utvikle din egen kompetanse, så er sjansen stor for at du snubler over digital læring og e-læring. Og hva er egentlig forskjellen? I dagligtalen er det lett å bruke disse begrepene litt om hverandre. Vi snakker om e-læring, digital læring, læringsteknologi, teknologistøttet læring, digital undervisning osv. Og det er ikke så rart, for de både ligner på hverandre og kan være vanskelige å skille.

Digital læring er et slags paraplybegrep som favner bredt og kan forklares som kompetanseutvikling ved hjelp av digitale verktøy. Digitale verktøy har åpnet for muligheter til å skape variasjon, kombinere presentasjonsformer, og til å forenkle og effektivisere aktiv læring, for å nevne noe. Under denne paraplyen kommer alle de andre begrepene. Her har vi valgt å skille på heldigitaliserte og blandete læringsformer (blended learning).

Heldigitalisert omfavner det som erstatter klasseromsundervisning der deltakerne sitter igjen med samme læringsutbytte som ellers. Dette kan være e-læringer eller videoleksjoner, og det de har til felles er at deltakerne ikke er avhengig av å være på et bestemt sted til en bestemt tid for å gjennomføre.

Blandede læringsformer kombinerer digital læring med klasseromsundervisning eller praksis. Felles for disse to er altså at de benytter digital læring, men i ulik mengde. En e-læring kan brukes som hele læringsaktiviteten, eller som et forkurs før en kursdag.

For å utvikle digital læring er tverrfaglig samarbeid essensielt. Det er ikke teknologien som øker læringsutbyttet, men den pedagogiske utviklingen som finner sted i planleggingsfasen sammen med fagekspertene. Det er derfor vi ønsker å gjennomføre pedagogisk rådgivning på e-læring som produseres i Bane NOR, slik at vi kan sikre det pedagogiske rammeverket.

Digital pangstart hos Norsk jernbaneskole

I år har digital læring gått fra å være noe vi har snakket om å ta mer i bruk til å være noe vi plutselig benytter daglig. Fagområdene startet raskt med undervisning over Teams, men også videopptak av tavleundervisning på læringsportalen. I prosessen har tilbakemeldingene fra deltakerne vært en viktig del av arbeidet med å forbedre og tilpasse oss fra kurs til kurs. Instruktørene og faglærerne på skolen har kastet seg ut i den nye hverdagen og gjort en utrolig god jobb, vi er imponert over alt som har skjedd. Nå, som vi har blitt rutinerte Teamsbrukere, utvider vi med e-læringer, interaktive oppgaver og ulike former for fjernundervisning.

Alf Trygve Åsen filmes i forbindelse med simulatorøvelser knyttet til periodisk togledertrening

Det varmer mitt pedagoghjerte å se at til tross for store endringer og utfordringer, så er det ønske om å gi best mulig læring og et godt undervisningstilbud som preger hverdagen på skolen. I e-læringsenheten jobber for tiden Thea fulltid og Eline deltid, og vi jobber på spreng for å imøtekomme alles behov og bestillinger. Vi sjonglerer filming, opplæring, redigering, pedagogisk rådgivning, produksjon av e-læring og utvikling av brukerveiledninger. Læringskurven er bratt, ingen dag er lik og vi får bryne oss på nye utfordringer hver eneste dag.

Uten å ramse opp altfor mye av det vi har jobbet med siden starten av mars kan vi nevne noen ting:

  • Opplæring, testing og utvikling av brukerveiledninger til Teams, og bistand ved digital undervisning ble raskt en fast del av hverdagen. Vi testet ut alt av funksjoner, koblet inn Kahoot, Mentimeter og chat for å skape aktivitet blant kursdeltakerne, og samlet tips og erfaringer fra alle fagområdene.

  • Det har blant annet blitt laget e-læring for områdekunnskap dobbeltspor for HSV og LSV, vedlikehold på hensettingsområder, Anskaffelser og kontraktsoppfølging for kontraktseier, og e-læringen vi alle kjenner; Sikkerhetskurs del 1 har blitt fornyet.

  • For Kunde og Trafikk gjøres årets kompetansedager og medarbeiderkonferansen om til e-læringer slik at ansatte i hele landet får gjennomført. Det er et viktig arbeid og vi samarbeider tett med fagområdene for å sikre faglig kvalitet. Ved å kombinere tekst, video, eksempler og bilder, ønsker vi å skape gode læringsopplevelser.

  • Hos Elkraft har det som tidligere var en oppgave på ark, blitt til en interaktiv oppgave på It`s Learning der deltakerne klikker og drar komponenter på riktig plass i en tegning. De får raskt respons av programmet om de har plassert komponentene riktig.

  • Vi har begynt på utviklingen av digitale undervisningsopplegg for blant annet værvaktskurs, ATC-grunnkurs og NSI-63. Disse kursene vil bestå av digital læring og i noen tilfeller også praktisk øvelse på skolen. Det er viktig for oss at digitaliseringen ikke fjerner læring, derfor vil ikke alt bli heldigitalt. I det arbeidet som foregår på skolen er praktisk øvelse og trening svært viktig, og det kan vi ikke få til gjennom en skjerm. Ved å lage gode, digitale løsninger kan vi presentere noe teori i forkant ved hjelp av videoer fra arbeid, presentasjoner og oppgaver. Faglærere og instruktører kan sikre progresjon og oppføling underveis med for eksempel møter i Teams. På denne måten kan tiden på skolen brukes på mer komplisert teori og praktisk øvelse i øvingsanleggene og simulatorene.

Veien videre

Fremover skal vi jobbe videre med alle prosjektene våre, og sette i gang nye prosjekter for digital læring i Bane NOR. Vi ser at det finnes utrolig mye kunnskap på skolen og den kompetansen er uvurderlig i arbeidet som skal gjøres fremover. Digital læring lages ikke av e-læringsenheten i et vakuum, men gjennom tett samarbeid og god dialog med fagekspertene, opplæringssjefene og de administrative. Vi er stolte av alt som skjer på skolen, og vi gleder oss til å være med på utviklingen!

Eline (t.v.) og Thea - digital ekspertise ved Norsk jernbaneskole