Digital læring for læringens skyld

Det har siden midten av mars vært stor etterspørsel etter e-læring fra hele organisasjonen. Klasseromskurs har blitt erstattet av nye løsninger, og mange har gjennomgått opplæring på nye måter.

Siden februar har jeg, Thea Ballangrud, jobbet med utvikling av digital læring i Bane NOR. Siden midten av mars opplevde jeg en enorm etterspørsel etter e-læring fra hele Bane NOR. Både bestillerne og jeg så fort at det som skulle være «midlertidige løsninger» fungerte svært godt. Du skal ikke se bort fra at mye har kommet for å bli en del av Bane NORs arbeidshverdag.

Den digitale jernbaneskolen

På Norsk jernbaneskole har det blitt gjennomført digitale kurs og digital undervisning på flere måter:

  • Undervisning på Teams
  • E-læring etterfulgt av undervisning på Teams
  • Ren e-læring med tekst, animasjoner, videoer og oppgaver
  • Digitale oppgaver for bruk i kurs og undervisning


Vi prøver, feiler og lærer hele tiden, og sammen med alle de flinke faglærerne utvikler vi stadig nye måter å jobbe på for å levere god og effektiv kompetanse. Vi har utviklet ren e-læring som skal erstatte kurs, men også e-læring som forberedelse til kurs. En viktig lærdom vi tar med oss er muligheten til å gi grunnleggende teoretisk innføring i forkant av kursdagene. Kursdagene, enten over Teams eller på skolen, kan da brukes til oppgaver, komplisert teori og fokus på kompetanse som er essensiell for sikkerhet.

Balise e-læring

Bilde: Hos signalfag får deltakerne på ATC grunnkurs blant annet kode baliser før de møter opp til praktisk undervisning. Deltakerne skal bruk kodetabellen til å kode et forsignal ved å dra kodepluggene til riktig plass på balisen. Ved feil får de veiledning slik at de kan gjøre det riktig neste runde.

Digitale virkemidler > Powerpoint

Trafikkopplæringen har tatt i bruk Microsoft Whiteboard som et visuelt hjelpemiddel i læringssituasjoner. Tavlene er utviklet av faglærerne og kan benyttes til både gruppeoppgaver og digitalt undervisningsopplegg. Tavlene deles over Teams og deltakerne kan interagere og kommunisere på samme tavle. I fremtiden er det ikke umulig å anta at disse tavlene blir med inn i klasseromsundervisningen, da de gir stor grad av fleksibilitet innen visuell fremstilling av forklaringer, eksempler og scenarioer. Det gir rom for å møte de lærende der de er og ta
utgangspunkt i deres forståelse.

Whiteboard e-læring

Bilde: Stasjonene i bakgrunnen er statisk, mens inviterte deltakere kan flytte rundt på togene og øve på kommunikasjon. I tillegg kan faglærerne enkelt demonstrere visuelt ved å flytte rundt på togene og de andre elementene på tavlen.

Fra kurs og konferanse til e-læring

Det er ikke bare på Norsk jernbaneskole at det har blitt utviklet en rekke digitale læringselementer. I resten av Bane NOR har det blitt utviklet flere ting:

  • Ren e-læring til Læringsportalen
  • Mikrolæring i junglemap
  • E-læringswebinarer
  • E-læring som erstatning for kurs

Kunde og Trafikk måtte kaste seg rundt og sammen har vi laget flere e-læringer, blant annet som erstatning for Mearbeiderkonferansen som skulle være en to-dagers konferanse. Sikkerhetskurs del 3 har normalt blitt gjennomført som klasseromskurs, men flere prosjekter har utviklet e-læringer med lokasjonsspesifikk sikkerhetsinformasjon. I tillegg er en rekke kurs under utvikling, hvor målet er å lage e-læringer som forkurs og holde digitale kurs med fokus på oppgaveløsning og sosial læring.

Er det slutt på wienerbrød og gratis kaffe?

Selv om hverdagen har endret seg drastisk, ser jeg både positive og negative sider ved vår digitale hverdag. Fra deltakernes ståsted oppleves det som positivt at de kan gjennomføre e-læringer i eget tempo, samtidig som arbeidsgiveren kan tilpasse når kursene skal gjennomføres. Ved Norsk jernbaneskole møter vi i tillegg våre kunders behov ettersom vi reduserer ansattes reisetid og antall hotellovernattinger. Allikevel0020ønsker jeg at vi er obs på kvaliteten vi leverer fra oss i form av digital læring. For eksempel må en e-læring utarbeides godt pedagogisk og den må oppdateres, både pedagogisk og faglig, med jevne mellomrom.

Det er heller ikke sånn at alle kurs bør gjennomføres som ren e-læring eller digital undervisning på Teams. Vi ønsker ikke å erstatte alle kurs og all undervisning med e-læring. Jeg er opptatt av å utvikle digital læring der det er hensiktsmessig og hvor kvaliteten på læringen kan løftes. Det er ikke ønskelig at alt skal bli digitalt, for det er mye som krever en fagperson og mye som må læres gjennom praktisk arbeid og veiledning. Å «sette strøm på læreboka» er ikke hensiktsmessig for all læring. I fremtiden må vi derfor finne den beste blandingen av digital læring, fysiske klasseromskurs, og praktisk øvelse i øvingslokaler.

Vil dere kaste dere på bølgen?

Fra 1. desember er det Ida Helsing (prosjektleder digital læring) og undertegnede, Thea Ballangrud (rådgiver digital læring), som møter dere i den digitale læringsdøren. Vi vil gjerne hjelpe dere i utviklingen av e-læring, digital læring og alt som har med læringsopplevelser å gjøre. Hvis du ønsker å lese mer om oss og hva vi gjøre, kan du se her https://banenettet.banenor.no/arbeidsstotte/fagstotte-a-i/e-laring/. Her kan du lese mer om tips til utvikling av e-læring, og du finner bestillingsskjemaet vårt.

Bestillingsskjemaet må fylles ut for utvikling, eller endring, av e-læringer og skal inneholde en arbeidsordre for postering av timer. Arbeidsordren må ha kostnadsoverslag til riktig koststed. Er du i tvil om dette kan nærmeste controller bistå.

Vi takker for en spennende reise så langt, og gleder oss til fremtidige samarbeid!

Thea Ballangrud  Ida Helsing