Informasjon om ny kursportal 1. juli 2020

I november 2020 får Bane NOR en ny kursportal som skal brukes av alle som tar kurs gjennom Norsk jernbaneskole. Alle som planlegger å ta kurs høsten og vinteren 2020 må melde seg på i dagens portal innen 10. oktober.

Illustrasjonsfoto fra Rørosbanen: Øystein Grue

Moderniseringen er et ledd i Bane NORs oppdatering av systemstøtte for HR- og ledelsesoppgaver.

Den 10. oktober er altså frist for påmelding til kurs i 2020. Systemet stenges fordi vi skal flytte informasjon fra dagens kursadministrasjon til det nye systemet før eksisterende system avvikles

Hva vet vi om det nye systemet nå?

Bane NOR jobber for å gi mer detaljert informasjon om hva endringene innebærer for kunder og deltakere. Foreløpig kan vi orientere om følgende:

  • Det nye systemet skal muliggjøre bedre overordnet kontroll over kompetansebehovet hos kunder og deltagere.
  • Vi kommer til å flytte brukere og læringshistorikk fra dagens system til nytt system.
  • For best mulig datakvalitet i den nye kursportalen, trenger vi hjelp av kunder og deltakere fra eksterne bedrifter til å oppdatere informasjonen som ligger i dagens system. Over sommeren vil vi komme tilbake med mer informasjon om hva det betyr for dere.
  • Kurs for 2021 er åpne for påmelding i ny kursportal i desember 2020.

Bane NOR planlegger målrettede informasjons- og opplæringstiltak for å gjøre overgangen til ny kursportal så enkel og forutsigbar som mulig. Vi vil komme tilbake med mer informasjon over sommeren når vi vet mer konkret.

Vi oppfordrer alle til å følge med på informasjon som publiseres på nettsiden til Norsk jernbaneskole, samt på Norsk jernbaneskoles sider på Facebook og LinkedIn.

Har du spørsmål, ta kontakt med post@jernbaneskolen.no.