Bane NOR erstatter dagens Læringsportal (SmartLearn)

Bane NOR får ny kursportal som erstatter dagens Læringsportal (SmartLearn)

I slutten av november 2020 lanseres en ny kursportal som skal brukes av alle som tar kurs gjennom Bane NOR. Bakgrunnen for moderniseringen, er blant annet at Bane NOR ønsker å profesjonalisere seg som læringstilbyder gjennom en oversiktlig og felles kursportal som inneholder alle kurs og sertifiseringer.

Moderniseringen betyr at alle brukere i dagens Læringsportal innen 31.12.2020 må laste ned egne kursbevis for Sikkerhetskursene del 1, del 2, og del 3 som ligger i Læringsportalen.

Veilederen som ligger i margen på høyre side av teksten, viser hvordan du kan laste ned dine kursbevis.

Hva blir nytt?

Ny kursportal gir brukere tilgang til ett nytt, helhetlig system med felles kurskatalog.

Hva skjer fremover?

Vi vil komme tilbake med mer detaljert informasjon om hva endringene innebærer. Foreløpig kan vi orientere om følgende:

  • Ny kursportal betyr at alle som bruker læringstilbudet hos Bane NOR vil få tilgang til ett helhetlig system med en felles kurs og opplæringskatalog.
  • Når den nye kursportalen er lansert, må alle som vil benytte seg av læringstilbudet fra Bane NOR registrere seg i det nye systemet.
    • Enkelte brukere, med historikk, vil bli migrert over til det nye systemet. De det gjelder vil motta varsel på epost med videre instruks. Vi oppfordrer likevel alle til å laste ned kursbevisene sine så snart som mulig; uavhengig om man kan få en slik e-post eller ikke.
  • Etter 31.12.20 vil brukere ikke lenger har tilgang til kurs eller kursbevis i dagens Læringsportal
  • Alle utvidede tilganger i dagens Læringsportal opphører ved lansering av den nye kursportalen. Samtidig betyr den nye kursportalen bedre verktøy for eksterne virksomheter til å følge opp kompetansebehovet hos sine ansatte. Les mer om det her.

Hvor finner du informasjon om ny kursportal?

Vi oppfordrer alle til å følge med på informasjon som publiseres på Bane Nors nettsider, samt på Norsk jernbaneskoles Facebook og LinkedIn sider for å holde seg oppdatert om Bane NORs nye kursportal.

Har du spørsmål til dette, ta kontakt med post@jernbaneskolen.no