Alle har en psykisk helse!

Vi er ikke et team fordi vi jobber sammen. Vi er et team fordi vi respekterer, stoler på og bryr oss om hverandre

Spør.JPG

Hver og en har en psykisk helse som må ivaretas. 2020 har vært et utfordrende år, og mange har fått kjenne at psyken har blitt påvirket av omveltningene i samfunnet og livet. Den psykiske helsen din er viktig for å finne trygg forankring i livet.

Den 09. oktober markerte Norsk jernbaneskole Verdensdagen for psykisk helse. Årets tema ‘Spør mer’ hadde som mål å bevisstgjøre oss på hvor viktig det er å styrke den psykiske helsen for å stå bedre rustet til å møte livets utfordringer.

Hvorfor er det viktig å markere Verdensdagen for psykisk helse?

Vi er en åpen, respektfull, engasjert og nytenkende organisasjon. Det betyr at vi må tørre å være åpne med hverandre. Vi må ha respekt, og vi bør engasjere oss. Vi ønsker å tenke nytt og er opptatt av å normalisere begrepet ‘psykisk helse’. Siden vi alle har en psykisk helse vil åpenhet bidra til at det blir;

  • …lettere å dele tanker med andre, og å gi og få støtte
  • …mindre tabu og skam rundt psykiske utfordringer
  • …styrking av den psykiske helsen
  • …et mer inkluderende nær- og arbeidsmiljø
  • …et rausere samfunn
  • ...et godt og inkluderende arbeidsmiljø
  • …bedre relasjoner

Odette, Odd Magne, Thea.jpg

Norsk jernbaneskole markerte Verdensdagen for psykisk helse

Norsk jernbaneskoles sosialkomite var tidlig ute med å planlegge markeringen. Vi ønsket å engasjere, inspirere og involvere. Vi fikk tilsendt gratis materiell fra Verdensdagen for psykisk helse, og farget skolen grønn med plakater og informasjonsbrosjyrer. Alle pultene ble pyntet med grønne kaffekopper, antistressballer og reflekser.

Psykisk helse var også del av agenda på personalmøtet, og det ble holdt en kort presentasjon der begrepet ‘Validering’ var tema. Å validere betyr å gyldiggjøre, det vil si å anerkjenne en annens opplevelse eller følelse. Hvorfor er det er viktig å lære seg dette? Fordi validering kan bidra til å skape en felles forståelse av en situasjon. Når partenes behov blir møtt ved validering og forståelse, får mennesker et nødvendig indre fotfeste.

Markering - Verdensdagen for psykisk helse.jpg

Lunsjen ble ekstra hyggelig med et digitalt treff og deltakelse på en engasjerende quiz med fokus på psykisk helse.

Vi delte budskapet i våre SoMe kanaler og oppfordret folk til å spørre mer. Vi har inspirert og vi har nådd cirka ti tusen mennesker. Folk har vist engasjement og interesse, og har delt videre.

Læring er viktig også med tanke på psykisk helse. Det er viktig å vite hvordan man kan styrke sin egen psykiske helse. Vi ønsket derfor å vekke nysgjerrigheten til våre medarbeidere. I løpet av en uke sendte vi ut fem korte nanolæringsleksjoner til alle ansatte, med fokus på temaer innen psykisk helse.

 

Sett fokus på ÅREN

Livskvalitet handler om det som gir livet verdi og mening. Hva skal til for at du kjenner på positive følelser som glede, mestring og mening?

Åpen, respektfull, engasjert og nytenkende - kan organisasjonens verdier hjelpe til å forebygge psykiske plager?

Det er hver enkelt av oss som gir mening til verdier. Hvordan kan vi ta i bruk verdiene i arbeidet med å styrke egen og andres mentale helse?

Det finnes ingen formel på det - vær nysgjerrig, reflekter og finn ut hvordan du selv kan påvirke positivt både deg selv og de rundt deg ved å etterleve verdiene.

God psykisk helse starter med gode relasjoner. Gode relasjoner bygges over tid og gjennom felleskap, åpenhet, respekt og nysgjerrighet.

Vi kan sammen skape gode resultater, mestringsfølelse og enda mer indre motivasjon ved å så frø av nysgjerrighet, kunnskap og tillit, og pleie dem med åpenhet, respekt, engasjement og nytenkende innstilling. Dette gjør vi sammen!