37 ansatte ved Norsk jernbaneskole på plass i Bane NOR

Fra 1. januar 2019 er avdelingene for jernbanefag og trafikkutdanning ved Norsk jernbaneskole overført til Bane NOR, mens lokførerutdanningen fortsatt vil være en del av Jernbanedirektoratet. Begge skolene fortsetter under samme tak i Jernkroken på Grorud.

Illustrasjonsfoto fra skolens øvingsanlegg på Hauerseter. (Foto: Bane NOR)

Forslaget om å dele opp skolen ble vedtatt av Samferdselsdepartementet og regjeringen før sommeren i 2018. Lokførerutdanningen får navnet «Norsk fagskole for lokomotivførere», mens de som overføres til Bane NOR fortsetter under navnet «Norsk jernbaneskole». Den 21. desember signerte Jernbanedirektoratet og Bane NOR en avtale om virksomhetsoverdragelse, som gjelder for 37 ansatte.

– Vi er svært glade for å kunne ønske 37 «nye» kolleger velkommen til Bane NOR, hvor Norsk jernbaneskole blir organisert under HR-enheten, sier Anne-Britt Janshaug, som er fungerende skolesjef fram til ny leder kommer på plass.

Bane NOR og øvrige aktører i jernbanesektoren er avhengige av den opplæringen og kompetanseutviklingen som Jernbaneskolen leverer innenfor jernbanefag og trafikkutdanning. I 2017 gjennomførte Jernbaneskolen 61 500 undervisningsdager fordelt på 9 500 kursdeltakere og studenter.

– Norsk Jernbaneskole har lange og stolte tradisjoner som et kompetansesenter for jernbanesektoren i Norge. I Bane NOR ser vi på overføringen av skolen som en stor mulighet som vil styrke vårt arbeid med kompetanseutvikling, sier Beate Hamre Deck, konserndirektør HR i Bane NOR.  

Hamre Deck understreker at Bane NOR vil satse betydelig på kompetanseutvikling i årene framover.

– Vi skal bli mer systematiske og forutsigbare i måten vi planlegger og gjennomfører kompetanseutvikling på, og vi er nysgjerrige på nye innovative læringsmetoder. I dette arbeidet vil Norsk Jernbaneskole bli viktig, sier hun.

Konserndirektør HR i Bane NOR, Beate Hamre Deck og organisasjonsdirektør Christoffer Serck-Hanssen i Jernbanedirektoratet underskrev avtalen om virksomhetsoverdragelse før jul. (Foto: Anne-Britt Janshaug)