- Søk spennende jobb med stort ansvar

Å være trafikkstyrer i Bane NOR er en ansvarsfull jobb som krever at man er selvstendig, nøyaktig og kan arbeide under hektiske forhold. Du får lønn i opplæringsperioden, som er på ni måneder. Årets søknadsfrist er 13. februar.

- Jeg lærer noe nytt hver dag, sier Henrik Engeskaug Nilsen. (Foto: Thor-Erik Skarpen)Siden april 2018 har Henrik Engeskaug Nilsen jobbet som trafikkstyrer på Gjøvik stasjon. I 2017 sluttet han i jobben som montør av elektroniske tavler for å gjennomføre den ni måneder lange opplæringen.

– Min far er også trafikkstyrer, og han har tidligere jobbet som konduktør på tog. Helt siden jeg var liten ville jeg jobbe med dette, sier 23-årigen fra Biri.

En trafikkstyrer planlegger, overvåker og sikrer togtrafikken inne på en stasjon og fram til neste stasjon på en strekning uten fjernstyring. I tillegg gir trafikkstyreren informasjon til de reisende. Trafikkstyrere har en spennende og utfordrende jobb med ansvar for mennesker og store materielle verdier.

– Opplæringen var veldig interessant og full av mye ny kunnskap, og den består av både teori og praksis. Jeg hadde flinke lærere på Jernbaneskolen og gode veiledere ute på Jaren stasjon, der jeg gjennomgikk den praktiske delen. For min del opplevde jeg ikke opplæringen og eksamen som veldig krevende, men man jobber ikke bare for å bestå, men også for å være trygg i jobben man skal gjøre, forteller Henrik.

Henriks jobb er nå å styre togtrafikken på Gjøvikbanen. – Det går veldig fint. Jeg trives godt i jobben og har trivelige kollegaer. Gjøvik er ikke den travleste stasjonen å jobbe på, men man lærer noe nytt hver dag, sier Henrik. 

– Toget er framtida!
I likhet med Henrik var Kjetil Tømmerås ferdig med sin opplæringsperiode i april i fjor. For å begynne som trafikkstyringsaspirant hoppet han av etter 30 år som pilot.

– For noen år siden skulle jeg til Grenoble i Frankrike med et charterfly fullt av skiturister. Vi holdt kanskje 300 km/t under innflyging mot flyplassen da jeg fikk øye på et TGV-tog som kjørte fra oss på bakken under. Da tenkte jeg – hva er det jeg holder på med her? Det er jo toget som er framtida! 

Den engasjerte 55-åringen forteller at dette ble spiren som fikk en latent toginteresse fra oppveksten ved Nordlandsbanen i Snåsa til å vokse seg sterkere i godt voksen alder.

– Etter hvert fant jeg ut at tida var inne for å gjøre noe nytt. Luftfarten har endret seg mye, med mange lange arbeidsdager og mye tøff jobbing. Dessuten ser jeg mulighetene som jernbanen har for effektiv transport, blant annet mellom byene på Østlandet, og dette er også en drivkraft for meg. På mange måter tok jeg et verdivalg, sier Tømmerås.

Med Jaren som stasjoneringssted jobber Kjetil nå som trafikkstyrer på stasjoner langs Gjøvikbanen, samt på Kongsvinger.

– Jobben har svart til de forventningene jeg hadde da jeg søkte som aspirant. Jeg har en variert jobbhverdag og trives svært godt, framholder han   

Fram mot 2030 skal det nye databaserte signalsystemet ERTMS gradvis innføres på hele det norske jernbanenettet. Dette innebærer at behovet for trafikkstyrere gradvis vil avta i årene som kommer, men Kjetil Tømmerås mener dette ikke bør skremme noen fra å søke:

– Jeg er åpen for andre muligheter i Bane NOR og ser trafikkstyrerutdanningen som et godt grunnlag. Med erfaring som trafikkstyrer kan du blant annet søke opplæring som togleder. Toglederne overvåker og leder togtrafikken i et større geografisk område fra en døgnbemannet trafikkstyringssentral, sier han. 

Fra flykaptein til trafikkstyreraspirant: Kjetil Tømmerås. (Foto: Olav Nordli)

– Holder hjulene i gang
Sikkerhetsrådgiver Heidi Brokjøb i Bane NOR jobber tett mot flere trafikkstyrere i det sentrale Østlandsområdet. Hun mener at jobben som trafikkstyrer er viktig for å holde en sentral del av samferdselen i gang. I tillegg bidrar trafikkstyrerne til sikkerheten på jernbanen.

– Som trafikkstyrer blir man en del av godt arbeidsmiljø, og mange opplever at de får seg en egen liten «jobbfamilie» på stasjoneringsstedet sitt. Som trafikkstyrer bidrar man til å holde samfunnet i gang når både mennesker og gods fraktes på jernbanen. Det kan være en spennende arbeidsdag, hvor du jobber i turnus. Å være trafikkstyrer består av sikkerhetskritisk arbeid, og det er viktig med en nøyaktighetskultur, sier Brokjøb.

For å bli opptatt som trafikkstyreraspirant må man oppfylle helsekravene i Togframføringsforskriften og bestå flere arbeidspsykologiske tester. Man må også gjennom en intervjurunde. Du finner flere opplysninger her. Alle som består eksamen etter endt opplæring blir ansatt i fast stilling som trafikkstyrer i Bane NOR.