Regelverk

Her finner du lenker til regelverk og reglement.

Regelverk for operativt personell i Kunde og trafikk (ORV)

Operativ regelverk er en samling av all styrende og relevant dokumentasjon for rollene togleder, togekspeditør, toginformatør, driftsoperatør og ruteplanlegger.

Til regelverket

Reglement for avdeling jernbanefag ved Norsk jernbaneskole

Reglementet gjelder for alle deltakere under opplæring ved Norsk jernbaneskole – avdeling jernbanefag. Reglementet gjelder for alle opplæringsformer og aktiviteter, praksis og ekskursjoner som gis under skolens ansvar og regi av skolen.

Til reglementet