Læreplaner

Læreplaner er viktige styrende dokumenter for skolens undervisning.

Planene beskriver blant annet kompetansekrav, kompetansenivå, kurs- og sertifiseringskode, målgruppe, krav til forkunnskaper, innlæringsmål, kompetansekrav til opplæringspersonell og prinsipper for prøving/eksamen.

Læreplaner for: