Generelle rutiner på skolen

Følgende rutiner gjelder for alle instruktører, faglærere og sensorer.

 • Forberedelser til undervisning
 • Administrative forberedelser til undervisning
 • Registrere oppmøte
 • Registrere fravær
 • Bestille klær
 • Levere timelister 
 • Bestille rom
 • Melde om personskade 
 • Melde om avvik ved tekniske anlegg 
 • Bruke øvingsanlegg på Grorud
 • Samle opp skjæreolje
 • Bestille simulator
 • Melde om avvik i simulator
 • Avvikle eksamen
 • Være eksamensvakt
 • Evaluering av skolen