Lær mer om digitale opplæringsmetoder

Funker det digitalt, da? Et e-læringskurs fra Difi om utvikling og implementering av digitale opplæringsmetoder.

"Funker det digitalt, da?" er ei pakke med to kurs, som har som mål å auke kompetansen innan digitale opplæringsmetodar og nettbasert undervisning for lærarar, instruktørar, leiarar og HR-medarbeidarar og dermed auke bruken av digital opplæring i staten.

Fakta om kurset

  • Viktige element i kurset er formidling av fagstoff, undervisning på nett og rettleiing og samhandling på nett. 
  • I kurs 1 må ein starte med introduksjonsmodulen. Deretter er det fri navigering. 
  • Kurs 1 tek mellom 30 og 60 minutt å gjennomføre
  • Målgruppa for kursa er lærarar, instruktørar, opplæringsansvarlege, HR-medarbeidarar og HR-leiarar i statleg sektor. 
  • "Funkar det digitalt, då?" er utvikla som eit samarbeidsprosjekt mellom Forsvarets Høgskole, Norsk jernbaneskole, Kriminalomsorgas Utdanningssenter, Politihøgskolen og Difi. Prosjektet er finansiert gjennom Tariffavsette kompetansemidlar for statleg sektor.