Vegetasjonsrydding på Arendalsbanen i pinsehelga

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold langs Arendalsbanen. Som et ledd i det pågående arbeidet vil det i løpet av pinsehelga (27. – 29. mai) foregå vegetasjonsrydding på enkelte delstrekninger.

  • Arendalsbanen
  • Agder
  • Nabovarsel
  • Vedlikeholdsarbeid

Arbeidet vil i all hovedsak foregå på dagtid (07.00-18.30) de aktuelle dagene. Aktiviteten vil innebære støy og uvante lyder, mellom annet knyttet til bruk av skinnegående maskiner, motorsager og ryddesager. Vi beklager eventuelle ulemper som følge av arbeidet, men understreker at arbeidet jevnt vil flytte seg, noe som bidrar til at periodene med særlig sjenerende støy vil være relativt kortvarige. 

Hvorfor rydder vi vegetasjon?

God kontroll på vegetasjon og ettervekst er viktig av mange grunner. Det bidrar blant annet til å redusere risikoen for viltpåkjørsler og trefall over sporene. Samtidig bidrar det til å sikre at lokomotivførerne har god sikt til signaler og skilt langs jernbanen. Det bedrer også utsikten fra togvinduene og dermed en bedre reiseopplevelse for folk som er på farten. 

Avslutningsvis gjør for ordens skyld oppmerksom på at politi og kommunale helsemyndigheter er orientert om arbeidet som skal utføres. 

Eventuelle spørsmål om arbeidet som skal utføres, kan rettes til:

 Tord Aasland

Nettskog AS

Mobil:    913 67 340