Vedlikeholdsarbeid Trollelva bru

Vedlikehold av bruer er høyt prioritert. Nå gå vi i gang med å rehabilitere jernbanebrua over Trollelva ved Gjerstad. Arbeidet utføres av Consolvo AS og Spordrift AS på oppdrag fra Bane NOR, og skal etter planen være avsluttet i løpet av høsten.

  • Sørlandsbanen
  • Agder
  • Nabovarsel

Publisert: 16. mai 2023 klokken 10:31

Rehabiliteringen av brua omfatter blant annet overflatebehandling av alle flater. For å komme til brukonstruksjonen under sporene, må svillene under skinnene løsnes og løftes opp. Dette vil foregå i tidsrommet 17. – 21. mai.

Nattarbeid 17. - 21. mai

Natt til 17. mai (04.00 - 12.30). Natt til 18. mai (01.30 – 12.15). Natt til 21. mai (21.45 – 09.15)

Dagarbeid 27. - 29. mai (pinsehelga)

Gjennom pinsehelga vil det foregå arbeid på dagtid (07-19) de aktuelle datoene.

Vi gjør oppmerksom på at det i forbindelse med arbeidene, vil bli etablert midlertidige riggområder både under jernbanebrua og ved Gjerstad stasjon.

Brua pakkes inn av hensyn til miljøet

Overflatebehandlingen innebærer blant annet at gammel blymønjemaling fjernes (sandblåses). For å hindre spredning av miljøfarlig avfall til ytre miljø, er brukonstruksjonen pakket inn. Alt avfall samles opp og sendes til godkjent deponi. Ny rustbeskyttelse, maling og toppdekk tilfredsstiller alle miljøkrav som gjelder på området.

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker mer informasjon eller har øvrige spørsmål om arbeidene, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller på epost til kundesenter@banenor.no .

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (Lørdag/søndag/helligdag)

Publisert: 16. mai 2023 klokken 10:31