Støyende arbeid på Nittedal stasjon

Det vil bli utført arbeid med sveising av spor og påfølgende sliping av skinner utført med slipemaskin. Arbeidet er beregnet å medføre støy over grenseverdi for noen boliger.

  • Nabovarsel

Når vil det være støy?

Arbeidet vil skje på natt, innen disse tidspunktene:

Fredag kl. 22.00 - 07.00

Lørdag kl. 22.00 - 07.00 

Det gjøres tiltak for å redusere støy når det jobbes på natt. Det blir ikke støyende arbeider i innsovningsperioden (kl. 23.00 - 01.00), og maskiner går på lavere turtall for å redusere støy.

Støyvarsel

Last ned varsel om støyende nattarbeider ved Nittedal stasjon