Arbeid i sporet ved Steinberg stasjon 22. - 25. september

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Sørlandsbanen. Helgen 22. – 25. september bytter vi ut gamle sviller i en sporveksel i vestre ende av stasjonen.

  • Sørlandsbanen
  • Viken
  • Nabovarsel
  • Vedlikeholdsarbeid

Arbeidet utføres av Spordrift AS på oppdrag fra Bane NOR, og det vil blant annet bli benyttet dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner. Arbeidet vil innebære støy, særlig knyttet til bruk av en såkalt pukksuger. Dette arbeidet vil foregå natt til lørdag 23. september. Selve svillebyttet, vil foregå på dagtid gjennom resten av helgen.

Hvorfor kvelds- og nattarbeid?

Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av praktiske årsaker og hensyn til tryggleiken, nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt.

Spørsmål om arbeidet?

Dersom du ønsker mer informasjon eller har andre spørsmål om arbeidet, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller send en e-post til kundesenter@banenor.no

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (lørdag/søndag/helligdag)