Sporarbeid ved Skien og Borgestad

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Bratsbergbanen. I perioden 4. – 8. september, vil det foregå sporarbeid ved Skien og Borgestad.

  • Bratsbergbanen
  • Vestfold og Telemark
  • Nabovarsel
  • Vedlikeholdsarbeid

Arbeidet blir utført av Spordrift AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil foregå i tidsrommet mellom 20.30 og 06.00 de aktuelle nettene. Det vil blant annet bli benyttet dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner samt diverse håndholdt utstyr.

Arbeidet ved Skien stasjon foregår natt til 5., 6. og 7. september, mens arbeidet ved Borgestad foregår natt til fredag 8. september.

Kortvarige perioder med støy

Det generelle støynivået vil være relativt moderat, men aktiviteten vil innebære kortvarige perioder med kraftigere støy, knyttet til kapping, sveising og sliping av nye skinneskjøter. Vi beklager eventuelle ulemper som følge av støy, men understreker at periodene med særlig kraftig støy, vil være kortvarige. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at kommunale helsemyndigheter har gitt tillatelse til at arbeidet kan utføres.

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker mer informasjon eller har øvrige spørsmål om arbeidene, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller på epost til kundesenter@banenor.no .

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (Lørdag/søndag/helligdag)