Sporarbeid ved Oslo S. 6. - 20. september

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av jernbanen i Norge. I perioden 6. – 20. september vil det foregå nattarbeid på Oslo S.

  • Hovedbanen
  • Oslo
  • Nabovarsel
  • Vedlikeholdsarbeid

Arbeidet utføres av Spordrift AS og Veidekke AS på oppdrag fra Bane NOR, og det vil blant annet bli benyttet dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner og diverse håndverktøy. Arbeidet vil foregå i tidsrommet fra ca. kl. 01.30-05.00 de respektive nettene. Unntaket er natt til 17. september, hvor arbeidet påbegynnes kl. 21.15 og avsluttes kl. 07.15.

Detaljer om arbeidene

Natt til 6. september. Kapping av skinner inne på stasjonsområdet ved Oslo S. Arbeidet vil innebære kortvarige perioder med kraftig støy (erfaringsmessig 5-6 minutter).

Natt til 7. og 8. september. Fjerning av pukk med skinnegående pukksuger. Aktiviteten vil innebære perioder med til dels kraftig støy, men foregår midt inne på stasjonsområdet, og dermed i god avstand fra nærmeste naboer.

Natt til 13., 14. og 15. september. Hovedsakelig transport av sviller med skinne-/veigående spesialmaskin. I tillegg sporarbeid i området inn mot Oslotunnelen. Det generelle støynivået vil være moderat, men kortvarige perioder med kraftigere støy (erfaringsmessig 5-6 minutter) knyttet til kapping, sveising og sliping av nye skinneskjøter må påregnes.

Natt til 16. og 17. september. Fjerning av gammel sporveksel sentralt på stasjonsområdet, samt diverse arbeid i Oslotunnelen. I tillegg vil det foregå arbeid i Brynsbakken. Aktiviteten omfatter blant annet der nye kabler skal legges ut. Det generelle støynivået vil være moderat, men i forbindelse med utskifting av bevegelige deler i sporveksler utenfor Munkegt. 11 og Schweigaards gt. 77, vil det være kortvarige perioder (erfaringsmessig 5-6 minutter) med kraftigere støy knyttet til kapping, sveising og sliping av nye skinneskjøter.

Natt til 18., 19. og 20. september. I hovedsak opprydding i etterkant av arbeidene ved Oslo S, samt avslutning av sveisearbeid som eventuelt gjenstår, og som i tilfelle vil innebære kortvarige perioder med kraftig støy (erfaringsmessig 5-6 minutter) knyttet til kapping, sveising og sliping av nye skinneskjøter.

Hvorfor kvelds- og nattarbeid?

Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av praktiske grunner og hensyn til sikkerheten, nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt.

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker mer informasjon eller har øvrige spørsmål om arbeidene, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller på epost til kundesenter@banenor.no