Nattarbeid ved Collets gt.

Tirsdag 30. mai ble jernbanebrua og sporene over Colletts gate/Møllebekkveien påført omfattende skader etter et sammenstøt med et tyngre kjøretøy. Skadene er utbedret, men vi har behov for å etterjustere sporene.

  • Vestfoldbanen
  • Viken
  • Nabovarsel
  • Vedlikeholdsarbeid

Arbeidet utføres av Spordrift AS, og omfatter såkalt nøytralisering av jernbanesporet i det aktuelle området. Arbeidet foregår i tidsrommet mellom kl. 22.00 og 06.00. Siste skiftet avsluttes natt til fredag 1. september.

Arbeidet vil innebære kortvarige perioder med kraftig støy (erfaringsmessig 5-6 minutter) knyttet til kapping, sveising og sliping av nye skinneskjøter. Hensikten med arbeidet er å nøytralisere temperaturavhengige spenninger i skinnestålet. Nøytralisering er et nødvendig og viktig tiltak for å redusere risikoen for skinnebrudd og solslyng som ellers i verste fall kan føre til avsporing og alvorlige ulykker.

Hvorfor kvelds- og nattarbeid?

Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av praktiske grunner og hensyn til sikkerheten, nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig vedlikehold og utbedring i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt. 

Behov for mer informasjon?

Dersom det er ønskelig eller nødvendig med mer informasjon om denne saken, ta gjerne kontakt med vårt Kundesenter på E-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098.

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (lørdag/søndag/helligdager)