Sporarbeid ved Tøyen 24. - 26. september

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Gjøvikbanen. Natt til 25. og 26. september, utfører vi mindre vedlikeholdsarbeid i sporet i området ved Grenseveien, sør for Tøyen holdeplass.

  • Gjøvikbanen
  • Oslo
  • Nabovarsel
  • Vedlikeholdsarbeid

Arbeidet blir utført av Spordrift AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil foregå i tidsrommet mellom 21.00 og 06.00 de aktuelle nettene. Det vil blant annet bli benyttet dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner samt diverse håndholdt utstyr.

Det generelle støynivået vil være moderat, men aktiviteten vil innebære kortvarige perioder med noe kraftigere støy, knyttet til kapping, sveising og sliping av nye skinneskjøter. Vi beklager eventuelle ulemper som følge av støy, men understreker at periodene med noe kraftigere støy, vil være kortvarige (erfaringsmessig 5-6 minutter).

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker mer informasjon eller har øvrige spørsmål om arbeidene, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller på epost til kundesenter@banenor.no .

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (Lørdag/søndag/helligdag)