Natt- og helgearbeid mellom Fredrikstad og Halden

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Østfoldbanen. Helgen 30. september til 1. oktober, utfører vi nødvendig modernisering og vedlikehold en rekke steder på strekningen.

  • Østfoldbanen
  • Viken
  • Nabovarsel
  • Vedlikeholdsarbeid

Arbeidet omfatter blant annet boring av nye mastefundamenter ved Fredrikstad stasjon. Ved Sandesund og Skadalsveien erstatter vi gamle planoverganger med nye og moderne løsninger. Diverse vedlikehold av planovergangene ved Melløs og Fredheim (Ingedal) står også på programmet. Ved Ingedal skal vi i tillegg skifte ut en gammel sporveksel. Det samme gjelder sporveksel inn til Rieber sidespor mellom Berg og Halden.

Arbeidet påbegynnes ca. kl. 02.00, natt til 30. september og skal etter planen være avsluttet innen 1. oktober kl. 13.00. Det generelle støynivået vil være relativt moderat, men de ulike aktivitetene vil erfaringsmessig innebære noe støy og uvante lyder. Vi beklager eventuelle ulemper som følge av dette.

Hvorfor kvelds- og nattarbeid?

Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av praktiske årsaker og hensyn til tryggleiken, nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt.

Spørsmål om arbeidet?

Dersom du ønsker mer informasjon eller har andre spørsmål om arbeidet, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller send en e-post til kundesenter@banenor.no

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (lørdag/søndag/helligdag)