Vegetasjonsrydding på Tinnosbanen

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold langs Tinnosbanen. Gjennom høsten og helt frem til 1. desember, vil det foregå vegetasjonsrydding på delstrekningen mellom Trykkerud og Notodden.

  • Tinnosbanen
  • Vestfold og Telemark
  • Nabovarsel
  • Vedlikeholdsarbeid

Arbeidet vil i all hovedsak foregå på dagtid (07-18) alle dager i den aktuelle perioden. Aktiviteten vil innebære støy og uvante lyder, mellom annet knyttet til bruk av skinnegående maskiner, motorsager og ryddesager. Vi beklager eventuelle ulemper som følge av arbeidet, men understreker at arbeidet jevnt vil flytte seg, noe som bidrar til at periodene med særlig sjenerende støy vil være relativt kortvarige.

Underveis i arbeidsperioden, vil det på enkelte steder foregå aktivitet på nattetid, knyttet til opplasting og uttransport av oppsamlet trevirke. Aktiviteten vil innebære uvante lyder, men er generelt relativt lite støyende. Så langt det er praktisk mulig, vil vi ellers legge vekt på å begrense omfanget av nattarbeid så mye som mulig.

Hvorfor rydder vi vegetasjon?

God kontroll på vegetasjon og ettervekst er viktig av mange grunner. Det bidrar blant annet til å redusere risikoen for viltpåkjørsler og trefall over sporene. Samtidig bidrar det til å sikre at lokomotivførerne har god sikt til signaler og skilt langs jernbanen. Det bedrer også utsikten fra togvinduene og dermed en bedre reiseopplevelse for folk som er på farten.

Avslutningsvis gjør for ordens skyld oppmerksom på at politi og kommunale helsemyndigheter er orientert om arbeidet som skal utføres.

Eventuelle spørsmål om arbeidet som skal utføres, kan rettes til:

Tord Aasland
Nettskog AS
Mobil:    913 67 340