Vi bytter skinner mellom Vennesla og Langemyr

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Sørlandsbanen. I pinsehelga (27. – 29. mai) skifter vi ut gamle skinner på strekningen mellom Vennesla og Langemyr.

  • Sørlandsbanen
  • Agder
  • Nabovarsel
  • Vedlikeholdsarbeid

Arbeidet blir utført av NRC Norge AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil foregå i tidsrommet mellom 07.00 og 23.00 de aktuelle dagene. Det vil blant annet bli benyttet dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner samt diverse håndholdt utstyr.  

Det generelle støynivået vil være relativt moderat, men aktiviteten vil innebære kortvarige perioder med kraftigere støy, blant annet knyttet til kapping, sveising og sliping av nye skinneskjøter. Vi beklager eventuelle ulemper som følge av støy, men understreker at arbeidet hele tiden forflytter seg, noe som innebærer at periodene med særlig kraftig støy, vil være kortvarige. 

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at det i forbindelse med arbeidet, vil bli etablert et midlertidig riggområde ved Vennesla stasjon. 

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker mer informasjon eller har øvrige spørsmål om arbeidene, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller på epost til kundesenter@banenor.no.

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (Lørdag/søndag/helligdag)