Nattarbeid ved Varhaug stasjon

Bane NOR har ansvaret for drift, vedlikehold og modernisering av det norske jernbanenettet. Natt til søndag 28. mai, vil det foregå transport av pukk på deler av strekningen mellom Varhaug og Nærbø.

  • Sørlandsbanen
  • Rogaland
  • Nabovarsel
  • Vedlikeholdsarbeid

Arbeidet utføres av Bane Fjell AS på oppdrag fra Bane NOR, og inngår i et pågående arbeid med å forsterke dreneringen langs jernbanesporene. Aktivitetene vil innebære støy og uvante lyder knyttet til transport, lasting og lossing av pukk. Vi beklager ulempene som følge av støy, men understreker at periodene med særlig kraftig støy vil være relativt kortvarige. I forbindelse med arbeidet, vil det bli etablert et midlertidig riggområde ved Varhaug stasjon.

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker mer informasjon eller har øvrige spørsmål om arbeidene, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller på epost til kundesenter@banenor.no

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (Lørdag/søndag/helligdag)