Nattarbeid ved Nordagutu stasjon

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Sørlandsbanen. I pinsehelgen (27. – 29. mai) skifter vi ut fire gamle sporveksler i søndre ende av Nordagutu stasjon.

  • Sørlandsbanen
  • Vestfold og Telemark
  • Nabovarsel

Arbeidet blir utført av Team 1435 AS på oppdrag fra Bane NOR, og det vil blant annet bli benyttet dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner og kraner for å heise inn de nye sporvekslene. Med nye sporveksler på plass, blir vi mindre sårbare for tekniske feil som kan føre til forsinkelser og stans i togtrafikken. 

Arbeidet vil foregå døgnkontinuerlig i tidsrommet fra lørdag 27. mai kl. 07.00 til mandag 29. mai kl. 19.00. Det generelle støynivået vil være relativt moderat, men det vil være perioder med kraftigere støy særlig knyttet håndtering av masser (fjerning/tilføring av masser) i og under sporene. Kortvarige perioder med kraftigere støy, knyttet til bruk av diverse spesialutstyr for kapping, sveising og sliping av nye skinneskjøter må også påregnes. Vi beklager eventuelle ulemper som følge av dette. 

Både i forkant og etterkant av hovedarbeidene vil det være aktivitet knyttet til forberedelser og opprydding. Disse aktivitetene vil foregå på dagtid. 

Alternativ overnatting

Deler av arbeidet vil innebære støy som overskrider anbefalte grenseverdier. Natt til søndag 28. mai og mandag 29. mai, er det derfor aktuelt å tilby hotellovernatting til naboer som i særlig grad blir berørt. Ta kontakt med vår byggeledelse (se kontaktinformasjon lenger ned) dersom du har spørsmål. 

Hvorfor kvelds- og nattarbeid?

Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av praktiske grunner og hensyn til sikkerheten, nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt. 

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker mer informasjon eller har øvrige spørsmål om arbeidene, ta kontakt med:

Knut Hvila Solhaug
Byggeleder Bane NOR
Mobil:   916 79 420 (08-15)
E-post:
knut.hvila.solhaug@banenor.no