Nattarbeid ved Neslandsvatn 1. - 11. juni

Arbeidet med å modernisere høyspenningsanleggene mellom Kristiansand og Neslandsvatn, pågår for fullt. I perioden 1. – 6. juni samt natt til søndag 11. juni, vil det foregå natt- og helgearbeid ved Neslandsvatn stasjon.

  • Sørlandsbanen
  • Vestfold og Telemark
  • Nabovarsel

Arbeidet utføres av Infranord AS på oppdrag fra Bane NOR, og omfatter blant annet etterarbeid og opprydding etter arbeidene i pinsehelga. I tillegg vil det foregå heising av master og montering av nye konsoller m.m. 

På hverdager (mandag-lørdag) er arbeidstiden 04.00 – 10.30. Natt til søndag er arbeidstiden 22.00 – 10.30. I arbeidet vil det blant annet bli benyttet dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner, kraner og diverse håndverktøy. Det generelle støynivået vil være relativt moderat, men kortvarige perioder med kraftigere støy blant annet knyttet til bruk av muttertrekkere o.l. må påregnes.

Hvorfor kvelds- og nattarbeid?

Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av praktiske grunner og hensyn til sikkerheten, nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Vi skulle gjerne unngått å påvirke togtilbudet, men et omfattende prosjekt som dette, lar seg dessverre ikke gjennomføre uten konsekvenser for togtrafikken.

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker eller har behov for mer informasjon om arbeidet som skal utføres, kan du kontakte vårt kundesenter på E-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098.

 

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (lørdag/søndag/helligdager)