Nattarbeid ved Narvik stasjon 10. - 13. september

Kjære nabo! Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av jernbanen i Norge. I perioden 10. – 13. september vil det foregå nattarbeid ved Narvik stasjon.

  • Ofotbanen
  • Nordland
  • Nabovarsel
  • Vedlikeholdsarbeid

Arbeidet omfatter oppgradering av infrastruktur ved Narvik stasjon, og vil foregå døgnkontinuerlig i perioden 10. – 13. september. Mens arbeidet pågår, vil den ordinære togtrafikken være innstilt.

Aktiviteten vil dessverre innebære støy som overskrider anbefalte grenseverdier for enkelte boliger i nærområdet. Vi beklager ulempene som følge av støy, og gjør samtidig oppmerksom på at naboer i boliger innenfor rød sone, vil motta en egen SMS med tilbud om alternativ overnatting. Vi beklager også sen varsling.

Hvorfor kvelds- og nattarbeid?

Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av praktiske grunner og hensyn til sikkerheten, nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt.

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker mer informasjon eller har øvrige spørsmål om arbeidene, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller på epost til kundesenter@banenor.no