Natt- og helgearbeid ved Hokksund 22. - 25. september

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Sørlandsbanen. 22. – 25. september skifter vi sviller på en delstrekning sørøst for Hokksund stasjon.

  • Sørlandsbanen
  • Viken
  • Nabovarsel
  • Vedlikeholdsarbeid

Arbeidet blir utført av Veidekke Bane AS på oppdrag fra Bane NOR. Det vil være døgnkontinuerlig aktivitet gjennom hele helgen frem til vedlikeholdsarbeidet etter planen skal være avsluttet ved 05-tiden, mandag morgen.

Selve svillebyttet vil foregå i tidsrommet fra ca. kl. 22.00 fredag kveld til ca. kl. 23.00, lørdag kveld. Resten av arbeidshelgen vil i hovedsak omfatte pakking (stabilisering) og justering av sporet. I dette arbeidet vil det blant annet bli benyttet dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner (pakkmaskin og sporstabilisator).

Det generelle støynivået vil være relativt moderat, men vil variere i takt med at maskiner forflytter seg langs arbeidsstrekningen. Vi gjør ellers oppmerksom på at kortvarige perioder med noe kraftigere støy, blant annet knyttet til bruk av diverse håndholdt verktøy, må påregnes.

Hvorfor kvelds- og nattarbeid?

Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av praktiske grunner og hensyn til sikkerheten, nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt.

Spørsmål om arbeidet?

Dersom du ønsker mer informasjon eller har andre spørsmål om arbeidet, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller send en e-post til kundesenter@banenor.no .

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (Lørdag/søndag/helligdag)