Nattarbeid ved Fredrikstad 7. - 8. september

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Østfoldbanen. Natt til 8. september utbedrer vi feil i sporet nærheten av Fredrikstad stasjon.

  • Østfoldbanen
  • Viken
  • Nabovarsel
  • Vedlikeholdsarbeid

Arbeidet blir utført av Spordrift AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil foregå i tidsrommet 22.00-05.00. Arbeidet vil bli utført mellom togene, og vil derfor ikke påvirke togtrafikken på strekningen.

Det vil blant annet bli benyttet dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner. Det generelle støynivået vil være moderat, men kortvarige perioder med noe kraftigere støy, blant annet knyttet til bruk av utstyr for kapping, sveising og sliping av skinner må påregnes.

Hvorfor kvelds- og nattarbeid?

Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av praktiske grunner og hensyn til sikkerheten, nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt.

Spørsmål om arbeidet?

Dersom du ønsker mer informasjon eller har andre spørsmål om arbeidet, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller send en e-post til kundesenter@banenor.no .

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (Lørdag/søndag/helligdag)