Helgearbeid ved Drangedal stasjon

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Sørlandsbanen. I pinsehelgen (27. – 29. mai) skifter vi ut gamle skinner på strekningen mellom Kjeåsen bru og Drangedal stasjon.

  • Sørlandsbanen
  • Vestfold og Telemark
  • Nabovarsel

Arbeidet blir utført av NRC AS på oppdrag fra Bane NOR, og det vil blant annet bli benyttet dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner samt diverse håndholdt utstyr for kapping, sveising og sliping av nye skinneskjøter. 

Arbeid på dagtid

Arbeidet vil foregå på dagtid (07-19) i den aktuelle perioden. Så langt det er praktisk mulig, vil vi legge vekt på å begrense omfanget av støyende arbeid mens det pågår gudstjeneste i kirken. 

Både i forkant og etterkant av hovedarbeidene vil det være aktivitet knyttet til forberedelser og opprydding. Disse aktivitetene vil også foregå på dagtid. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at det vil bli etablert et midlertidig riggområde ved Drangedal stasjon. Her vil det være aktivitet som kan forårsake noe støy og uvante lyder. Det generelle støynivået vil imidlertid være relativt moderat. 

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker mer informasjon eller har øvrige spørsmål om arbeidene, ta kontakt med:

Knut Hvila Solhaug
Byggeleder Bane NOR
Mobil:   916 79 420 (08-15)
E-post:
knut.hvila.solhaug@banenor.no