Nattarbeid mellom Vaksdal og Bogadalen

Bane NOR har ansvaret for drift, vedlikehald og modernisering av Bergensbanen. På strekninga mellom Vaksdal og Bogadalen har me behov for å skifte ut gamle skjener.

  • Bergensbanen
  • Vestland
  • Nabovarsel
  • Vedlikeholdsarbeid

Publisert: 16. oktober 2023 klokken 10:19

Arbeidet utførast av NRC AS på oppdrag frå Bane NOR, og vil gå føre seg kontinuerleg i perioden 16. – 19. oktober.

Arbeidet vil orsake støy knytt til bruk av dieseldrivne, skinnegåande spesialmaskiner samt utstyr for kapping av skinner og sliping av nye skjeneskøyter. Vi ser oss lei for ulempene, men strekar under at periodane med særleg kraftig støy vil være relativt kortvarige, mellom anna som fylgje av at arbeidet heile tiden flytter seg.

Kvifor nattarbeid?

Ved arbeid på – eller i nærleiken av jernbanespor, er det av omsyn til tryggleiken og praktiske årsaker naudsynt med stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å gjere naudsynt modernisering og forebyggande vedlikehald i periodar med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrast mogleg av togselskapas kundar vert råka.

Spørsmål om arbeida?

Dersom du ynskjer meir informasjon eller har andre spørsmål om arbeida, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller send en e-post til kundesenter@banenor.no

Kundesenterets opningstider er:
08:00-19:00 (måndag-fredag)
09.00-15.00 (Laurdag/sundag/heilagdag)

Publisert: 16. oktober 2023 klokken 10:19