Nattarbeid mellom Neslandsvatn-Lyser og Selåsvatn-Nelaug

Arbeidet med å modernisere høyspenningsanleggene på østre del av Sørlandsbanen pågår for fullt. I perioden 30. september til 14. oktober vil det foregå nattarbeid på deler av strekningene fra Neslandsvatn-Lyser og Selåsvatn-Nelaug.

  • Sørlandsbanen
  • Agder
  • Nabovarsel

Publisert: 29. september 2023 klokken 14:02

Arbeidet utføres av Infranord AS på oppdrag fra Bane NOR, og omfatter blant annet innheising av nye master, samt justering av nytt kontaktledningsanlegg.

Det vil blant annet bli benyttet dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner, mobilkraner og håndverktøy. Det generelle støynivået vil være relativt moderat, men kortvarige perioder med kraftigere støy blant annet knyttet til bruk av muttertrekkere o.l., må påregnes.

Detaljer om arbeidene

 Arbeidet vil foregå på begge delstrekningene gjennom hele den angitte perioden (30.9. – 14.10.). 

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker eller har behov for mer informasjon om arbeidet som skal utføres, kan du kontakte vårt kundesenter på E-post  kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098.

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (lørdag/søndag/helligdager)

Publisert: 29. september 2023 klokken 14:02