Skinnesliping på Randsfjordbanen

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Randsfjordbanen. Natt til 29. oktober vil det foregå skinnesliping på delstrekningen mellom Døvikfossen og Hamremoen.

  • Randsfjordbanen
  • Viken
  • Nabovarsel
  • Vedlikeholdsarbeid

Publisert: 19. oktober 2023 klokken 17:28

Arbeidet utføres av Speno International og Grenland Rail på oppdrag fra Bane NOR, og vil medføre støy og gnister knyttet til bruk av skinnegående spesialmaskin. Arbeidet vil foregå i tidsrommet mellom kl. 24.00 og 08.00 den aktuelle natten.

Vi beklager ulempene som følge av støy, men understreker at støybelastningen ikke vil være konstant, men variere som følge av at maskiner og utstyr hele tiden beveger seg.

Den skinnegående spesialmaskinen har slipesteiner som sørger for bedre sporkvalitet og økt levetid på skinnene. Like etter slipingen kan lyden fra togene oppleves forskjellig fra det man er vant til, men etter noen dager vil omgivelsene oppleve mindre støy fra togtrafikken.

Hvorfor nattarbeid?

Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt.

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker eller har behov for mer informasjon om arbeidet som skal utføres, kan du kontakte vårt kundesenter på E-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098.

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (lørdag/søndag/helligdager)

Publisert: 19. oktober 2023 klokken 17:28