Nattarbeid på Randsfjordbanen

Bane NOR har ansvaret for å vedlikeholde og modernisere jernbanen i Norge. I perioden 3. - 6. september vil det foregå arbeid i sporet ved Hokksund og på delstrekningen mellom Krekling og Darbu.

  • Randsfjordbanen
  • Viken
  • Nabovarsel
  • Vedlikeholdsarbeid

Arbeidet vil bli utført av Spordrift AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil foregå i tidsrommet 22.00-06.00. Sporarbeidet ved Hokksund, går av stabelen natt til 4. september.

Aktiviteten vil innebære kortvarige perioder med støy knyttet til bruk av diverse spesialutstyr for kapping, sveising og sliping av skinneskjøter. Hensikten er å nøytralisere temperaturavhengige spenninger i skinnestålet. Nøytralisering er et nødvendig og viktig tiltak for å redusere risikoen for skinnebrudd og solslyng som ellers i verste fall kan føre til avsporing og alvorlige ulykker.

Arbeidet på delstrekningen mellom Darbu og Krekling omfatter nødvendig vedlikehold av såkalte isolerte skinneskjøter, og vil foregå natt til 5. og 6. september. Aktiviteten vil innebære kortvarige perioder med støy knyttet til bruk av diverse spesialutstyr for kapping, sveising og sliping av nye skinneskjøter.

Hvorfor natt- og helgearbeid?

Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig togselskapenes kunder blir berørt.

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker mer informasjon eller har øvrige spørsmål om arbeidene, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller på epost til kundesenter@banenor.no