Nattarbeid Randsfjordbanen 29. - 30. april

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Randsfjordbanen. 29. – 30. april bytter vi sviller på en delstrekning mellom Tyristrand og Hønefoss.

  • Randsfjordbanen
  • Viken
  • Nabovarsel

Arbeidet blir utført av Veidekke AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil foregå i tidsrommet fra 01.00, natt til lørdag 29. april til 09.00 søndag 30. april. Det vil blant annet bli benyttet dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner. Det generelle støynivået vil være moderat, men kortvarige perioder med noe kraftigere støy, blant annet knyttet til bruk av diverse håndholdt verktøy, må påregnes.

Hvorfor kvelds- og nattarbeid?

Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av praktiske grunner og hensyn til sikkerheten, nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt. 

Spørsmål om arbeidet?

 

Dersom du ønsker mer informasjon eller har andre spørsmål om arbeidet, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller send en e-post til kundesenter@banenor.no.

Kundesenterets åpningstider er:

08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (Lørdag/søndag/helligdag)