Nattarbeid på Numedalsbanen

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Numedalsbanen. I perioden 12. september til 6. november, skifter vi skinner på delstrekningen mellom Pikerfoss og Primskott.

  • Numedalsbanen
  • Viken
  • Nabovarsel
  • Vedlikeholdsarbeid

Arbeidet påbegynnes på kveldstid, tirsdag 12. september, og vil foregå i tidsrommet 18.00-08.00 gjennom anleggsperioden.

Det generelle støynivået vil være relativt moderat, men aktiviteten vil innebære kortvarige perioder (erfaringsmessig 5-6 minutter) med kraftigere støy knyttet til kapping av skinner. Vi beklager eventuelle ulemper som følge av støy, men understreker at arbeidet hele tiden forflytter seg, noe som innebærer at periodene med støy vil være forbigående.

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker mer informasjon eller har øvrige spørsmål om arbeidene, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller på epost til kundesenter@banenor.no .

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (Lørdag/søndag/helligdag)