Natt- og helgearbeid ved Tomter og Slitu

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Østre linje. I løpet av helgen 30. september til 1. oktober, vil vi skifte ut gamle kontaktledningsmaster ved Tomter og Slitu.

  • Østfoldbanen, Østre linje
  • Viken
  • Nabovarsel
  • Vedlikeholdsarbeid

Arbeidet utføres av Infranord AS på oppdrag fra Bane NOR, og det vil blant annet bli benyttet dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner, mobilkraner og håndverktøy.

Arbeidet ved Tomter blir utført natt til 30. september (03.00-12.00). Ved Slitu vil arbeidet foregå i tidsrommet 18.00-23.00 samme dag. Det generelle støynivået vil være relativt moderat, men kortvarige perioder med kraftigere støy blant annet knyttet til bruk av muttertrekkere o.l., må påregnes.

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at det, på dagtid lørdag (12-18), vil bli gjennomført en befaring med arbeidsmaskin på strekningen mellom Kråkstad og Askim.

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker eller har behov for mer informasjon om arbeidet som skal utføres, kan du kontakte vårt kundesenter på E-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098.

 

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (lørdag/søndag/helligdager)