Svillebytte på Numedalsbanen 26. september - 3. oktober

Bane NOR har ansvaret for drift, vedlikehold og modernisering av det norske jernbanenettet. I perioden 26. september til 3. oktober, bytter vi ut gamle sviller i en kurve på Numedalsbanen.

  • Numedalsbanen
  • Viken
  • Nabovarsel
  • Vedlikeholdsarbeid

Arbeidet vil foregå i tidsrommet mellom kl. 20.00 og 06.00 hver natt i den aktuelle perioden, og vil bli utført av Spordrift AS på oppdrag fra Bane NOR. Aktivitetene vil innebære støy og uvante lyder for berørte naboer på strekningen, blant annet knyttet til bruk av skinnegående spesialmaskiner.

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at arbeidet hele tiden vil forflytte seg, noe som bidrar til at periodene med særlig kraftig støy vil være relativt kortvarige på det enkelte arbeidssted.

Behov for mer informasjon?

For nærmere informasjon om det planlagte arbeidet, ta kontakt med:

Knut Hvila Solhaug
Byggeleder
Mobil:   916 79 420 (08-15)
E-post: knut.hvila.solhaug@banenor.no