Natt- og helgearbeid Neslandsvatn - Lyser

Arbeidet med å modernisere høyspenningsanleggene på østre del av Sørlandsbanen pågår for fullt. Frem mot 29. september vil det foregå nattarbeid på deler av strekningene fra Neslandsvatn-Lyser.

  • Sørlandsbanen
  • Agder
  • Nabovarsel

Arbeidet utføres av Infranord AS på oppdrag fra Bane NOR, og omfatter blant annet innheising av nye master, samt justering av nytt kontaktledningsanlegg.

Det vil blant annet bli benyttet dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner, mobilkraner og håndverktøy. Det generelle støynivået vil være relativt moderat, men kortvarige perioder med kraftigere støy blant annet knyttet til bruk av muttertrekkere o.l., må påregnes.

Med unntak av helgen 22. – 25. september (se informasjon lenger ned) vil arbeidstidene være 04.00-10.30 (mandag-lørdag) og 22.00-10.30, natt til søndager.

Helgen 22. – 25. september

Denne helgen vil det bli arbeidet døgnkontinuerlig fra fredag kveld kl. 21.00 til mandag morgen kl. 09.00

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker eller har behov for mer informasjon om arbeidet som skal utføres, kan du kontakte vårt kundesenter på E-post  kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098.

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (lørdag/søndag/helligdager)