Nattarbeid Neslandsvatn - Gjerstad 12. - 26. mai

Arbeidet med å modernisere høyspenningsanleggene mellom Kristiansand og Neslandsvatn, pågår for fullt. I perioden 12. til 26. mai, vil det foregå natt- og helgearbeid på delstrekningen Neslandsvatn-Gjerstad.

  • Sørlandsbanen
  • Agder
  • Vestfold og Telemark
  • Nabovarsel

Arbeidet utføres av Infranord AS på oppdrag fra Bane NOR. I arbeidet vil det blant annet bli benyttet dieseldrevne, skinnegående spesialmaskin (kraner og boretog). Det generelle støynivået vil være relativt moderat, men kortvarige perioder med kraftigere støy må påregnes. 

Neslandsvatn stasjon

Arbeidet ved Neslandsvatn stasjon omfatter blant annet montering av nye master, konsoller og åk. I tillegg skal det graves nye kabelgrøfter. Arbeidet vil bli utført natt til 14. mai og i perioden 20. – 26. mai. Arbeidstidene vil være 04.00-10.30 (man-lør) og 22.00-10.00, natt til søndager. 

Delstrekningen Lyser - Gjerstad

Arbeid på denne delstrekningen vil foregå i tidsrommet 12. til 26. mai, og vil i hovedsak omfatte boring av nye mastefundamenter. Arbeidstiden (mandag-lørdag) vil være 04.00-10.30. På søndager er arbeidstiden 22.00-10.30. 

Hvorfor kvelds- og nattarbeid?

Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av praktiske grunner og hensyn til sikkerheten, nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Vi skulle gjerne unngått å påvirke togtilbudet, men et omfattende prosjekt som dette, lar seg dessverre ikke gjennomføre uten konsekvenser for togtrafikken i deler av døgnet. 

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker eller har behov for mer informasjon om arbeidet som skal utføres, kan du kontakte vårt kundesenter på E-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098.

 

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (lørdag/søndag/helligdager)