Nattarbeid mellom Vegårshei og Nelaug 30. mai - 13. juni

Arbeidet med å modernisere høyspenningsanleggene mellom Kristiansand og Neslandsvatn, pågår for fullt. I perioden 30. mai til 13. juni, vil det foregå natt- og helgearbeid på delstrekningen Vegårshei - Nelaug.

  • Sørlandsbanen
  • Agder
  • Nabovarsel

Arbeidet utføres av Infranord AS på oppdrag fra Bane NOR, og omfatter boring for nye mastefundamenter. I tillegg vil det enkelte netter foregå innheising av nye master, samt montering av nye konsoller m.m. 

I arbeidet vil det blant annet bli benyttet dieseldrevne, skinnegående spesialmaskin (boretog), mobilkraner og håndverktøy. Det generelle støynivået vil være relativt moderat, men kortvarige perioder med kraftigere støy blant annet knyttet til bruk av muttertrekkere o.l., må påregnes. Arbeidstidene vil være 04.00-10.30 (man-lør) og 22.00-10.30, natt til søndager.

Hvorfor kvelds- og nattarbeid? 

Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av praktiske grunner og hensyn til sikkerheten, nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Vi skulle gjerne unngått å påvirke togtilbudet, men et omfattende prosjekt som dette, lar seg dessverre ikke gjennomføre uten konsekvenser for togtrafikken i deler av døgnet.

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker eller har behov for mer informasjon om arbeidet som skal utføres, kan du kontakte vårt kundesenter på E-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098.
 

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (lørdag/søndag/helligdager)