Nattarbeid mellom Vegårshei og Nelaug 27. april - 11. mai

Arbeidet med å modernisere høyspenningsanleggene mellom Kristiansand og Neslandsvatn, er godt i gang. I perioden 27. april til 11. mai, vil det foregå natt- og helgearbeid på delstrekningen Vegårshei – Nelaug.

  • Agder
  • Nabovarsel
  • Sørlandsbanen

Arbeidet utføres av Infranord AS på oppdrag fra Bane NOR. I arbeidet vil det blant annet bli benyttet dieseldrevne, skinnegående spesialmaskin (boretog). På hverdager (man-lør) er arbeidstiden normalt 04.00 – 10.30. Natt til søndager vil arbeidet foregå i tidsrommet 22.00-10.00. Unntaket er lørdag 6. mai (arbeidstid 04.22-14.22) og natt til søndag 7. mai (arbeidstid 23.22-09.22). 

Delstrekningen Vegårshei-Selåsvatn

Arbeidet omfatter i hovedsak boring for nye mastefundamenter. Det generelle støynivået vil være relativt moderat, men kortvarige perioder med kraftigere støy må påregnes. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at boring av gjenstående mastefundamenter ved Selåsvatn stasjon ikke vil bli utført som nattarbeid, men etter kl. 07.00 om morgenen. 

Delstrekningen Selåsvatn - Nelaug

Arbeidet omfatter i boring for nye mastefundamenter samt innheising og jording av nye master. Det generelle støynivået vil være relativt moderat, men kortvarige perioder med kraftigere støy må påregnes. 

Hvorfor kvelds- og nattarbeid?

Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av praktiske grunner og hensyn til sikkerheten, nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Vi skulle gjerne unngått å påvirke togtilbudet, men et omfattende prosjekt som dette, lar seg dessverre ikke gjennomføre uten konsekvenser for togtrafikken i deler av døgnet. 

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker eller har behov for mer informasjon om arbeidet som skal utføres, kan du kontakte vårt kundesenter på E-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098.

 

Kundesenterets åpningstider

08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (lørdag/søndag/helligdager)