Nattarbeid mellom Rosenholm og Solbråtan

Helgen 12-15. mai skal Bane NOR gjøre miljøundersøkelser mellom Rosenholm og Solbråtan på Østfoldbanen. Arbeidene vil medføre støy, og må dessverre utføres om natten, når togene ikke går.

  • Østfoldbanen
  • Viken
  • Nabovarsel

Bane NOR skal ta miljøprøver flere steder i sporet mellom Rosenholm og Solbråtan, og hovedparten av arbeidene skal skje ved Kolbotn stasjon. Vi skal ta prøver av ballastpukk fra sporet, og massene under pukken, for å finne ut hvor mye forurensing det er i grunnen. På flere punkter skal vi også finne ut hvor langt det er ned til fjell. 

Det er nødvendig å utføre arbeidene om natten, når det ikke er tog i trafikk på sporet. Dette er tidspunkt for arbeidene:

•    Natt til lørdag 13/5: 01:40-05:00
•    Natt til søndag 14/5: 01:40-06:30
•    Natt til mandag 15/5: 01:40-04:30

Mest støy i Kolbotn

For de som bor nærmest sporet vil arbeidene innebære støy. De som blir mest utsatt får tilbud om alternativ overnatting. 

Det er først og fremst de som bor ved stasjonsområdet i Kolbotn som må regne med å bli forstyrret, siden det skal tas flest prøver i dette området. Dette vil i all hovedsak skje natt til søndag 14/5, men det kan også bli noen arbeider på Kolbotn natten før og etter.

Arbeidene begynner ved Rosenholm natt til lørdag 13/5, og beveger seg i retning Kolbotn stasjon. For de som bor mellom Rosenholm og Kolbotn er det altså denne første natten de kan forvente noe støy. 

Prøvetakingen mellom Kolbotn og Solbråtan vil mest sannsynlig finne sted natt til mandag 15/5. Det er relativt lang avstand mellom hvert prøvepunkt, og selve prøvetakingen tar ikke lang tid.

Alternativ overnatting

Har du mottatt SMS med tilbud om alternativ overnatting og ønsker å benytte deg av tilbudet? Klikk her for å registrere ønsket. Husk å oppgi kode fra SMS.

Miljøundersøkelsene gjøres som ledd i planleggingen av en større oppgradering om ombygging av Kolbotn stasjon. Dette vil blant annet inkludere nye plattformer med universell utforming. Du finner mer informasjon på prosjektets hjemmeside.

Hvorfor nattarbeid?

Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at avdeling for miljørettet helsevern i Nordre Follo har gitt tillatelse til at nattarbeidet kan utføres. 

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker eller har behov for mer informasjon om arbeidet som skal utføres, kan du kontakte vårt kundesenter på E-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098.

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (lørdag/søndag/helligdager)