Nattarbeid mellom Nordagutu og Valebø

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Bratsbergbanen. På strekningen mellom Nordagutu og Valebø, er vi i gang med å grave nye føringsveier for fiberkabler.

  • Bratsbergbanen
  • Vestfold og Telemark
  • Nabovarsel

Arbeidet utføres av Aarsleff Rail AS på oppdrag fra Bane NOR, og det benyttes blant annet skinne-/velgående spesialmaskiner. Det generelle støynivået er relativt moderat. I tillegg er det bevegelig arbeid som gjør at periodene med støy og uvante lyder, er relativt kortvarige og forbigående. 

Arbeidet foregår i tidsrommet mellom kl. 21.00 og 07.00 om natta, og skal etter planen være avsluttet omkring midten av juni måned. 

Hvorfor kvelds- og nattarbeid?

Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av praktiske grunner og hensyn til sikkerheten, nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Vi skulle gjerne unngått å påvirke togtilbudet, men et omfattende prosjekt som dette, lar seg dessverre ikke gjennomføre uten konsekvenser for togtrafikken i deler av døgnet. 

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker eller har behov for mer informasjon om arbeidet som skal utføres, kan du kontakte:

Jan Thomas Strøm
Anleggsleder Aarsleff Rail AS

Mobil:   988 56 534 (08-15)
E-post:
jan.thomas@aarsleffrail.no