Nattarbeid mellom Neslandsvatn og Gjerstad 27. april - 11. mai

Arbeidet med å modernisere høyspenningsanleggene mellom Kristiansand og Neslandsvatn, er godt i gang. I perioden 27. april til 11. mai, vil det foregå natt- og helgearbeid på delstrekningen Neslandsvatn-Gjerstad.

  • Sørlandsbanen
  • Agder
  • Nabovarsel

Arbeidet utføres av Infranord AS på oppdrag fra Bane NOR. I arbeidet vil det blant annet bli benyttet dieseldrevne, skinnegående spesialmaskin (kraner og boretog). Det generelle støynivået vil være relativt moderat, men kortvarige perioder med kraftigere støy må påregnes. 

Delstrekningen Neslandsvatn – Lyser

Arbeid på denne delstrekningen vil foregå natt til 28. og 29. april, og vil i hovedsak omfatte innheising og jording av nye master. Arbeidet vil foregå i tidsrommet 22.00-10.30 begge de aktuelle nettene. 

Delstrekningen Lyser-Gjerstad

Arbeid på denne delstrekningen vil foregå i tidsrommet 27. april til 11. mai, og vil i hovedsak omfatte boring av nye mastefundamenter. Arbeidstiden (mandag-lørdag) vil være 04.00-10.30. På søndager er arbeidstiden 22.00-10.30. Unntaket er lørdag 6. mai (arbeidstid 04.22-14.22) og natt til søndag 7. mai (arbeidstid 23.22-09.22). 

Hvorfor kvelds- og nattarbeid?

Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av praktiske grunner og hensyn til sikkerheten, nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Vi skulle gjerne unngått å påvirke togtilbudet, men et omfattende prosjekt som dette, lar seg dessverre ikke gjennomføre uten konsekvenser for togtrafikken i deler av døgnet.

 

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker eller har behov for mer informasjon om arbeidet som skal utføres, kan du kontakte vårt kundesenter på E-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098.

 

Kundesenterets åpningstider

08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (lørdag/søndag/helligdager)