Natt- og helgearbeid mellom Lyser og Selåsvatn

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Sørlandsbanen. I perioden frem mot 13. november, vil det foregå boring, montering og jording av nye mastefundamenter på deler av strekningen mellom Lyser og Selåsvatn.

  • Sørlandsbanen
  • Agder
  • Nabovarsel

Publisert: 31. oktober 2023 klokken 14:19

Arbeidet utføres av Infranord AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil foregå i tidsrommet 04.00-10.30 (mandag-lørdag). Natt til søndager er arbeidstiden 22.00-10.30. Det vil blant annet bli benyttet dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner (boretog).

Det generelle støynivået vil være relativt moderat, men kortvarige perioder med kraftigere støy må påregnes. Vi gjør oppmerksom på at omfanget av støy vil avhengige av stedlige grunnforhold.

Hvorfor kvelds- og nattarbeid?

Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av praktiske grunner og hensyn til sikkerheten, nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt.

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker eller har behov for mer informasjon om arbeidet som skal utføres, kan du kontakte vårt kundesenter på E-post  kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098.

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (lørdag/søndag/helligdager)

 

---

Kontaktperson for Kundesenteret
Byggeleder Truls Djurhuus (tlf. 986 43 042)

 

K: 34900 AO: 60002110

Lyser - Gjerstad (228 - 239)

Skorstøl – Vegårshei (247.8 – 255)

Vegårshei – Selåsvatn (260.9 – 269.6) Punktvis

Publisert: 31. oktober 2023 klokken 14:19