Natt- og helgearbeid mellom Lura og Stavanger

Bane NOR har ansvaret for drift, vedlikehald og modernisering av Sørlandsbanen. På utvalde deler av strekninga mellom Lura og Stavanger har me behov for å skifte ut gamle skjener.

  • Sørlandsbanen
  • Rogaland
  • Nabovarsel
  • Vedlikeholdsarbeid

Arbeidet utførast av Spordrift AS på oppdrag frå Bane NOR, og vil gå føre seg kontinuerleg frå om lag kl. 07.45 fredags morgon (22.9.) til om lag kl. 07.30 måndags morgon (25.9.).

Arbeidet vil orsake støy knytt til bruk av dieseldrivne, skinnegåande spesialmaskiner samt utstyr for kapping av skinner og sliping av nye skjeneskøyter. Vi ser oss lei for ulempene, men strekar under at periodane med særleg kraftig støy vil være relativt kortvarige, mellom anna som fylgje av at arbeidet heile tiden flytter seg.

Kvifor nattarbeid?

Ved arbeid på – eller i nærleiken av jernbanespor, er det av omsyn til tryggleiken og praktiske årsaker naudsynt med stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å gjere naudsynt modernisering og forebyggande vedlikehald i periodar med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrast mogleg av togselskapas kundar vert råka.

Behov for meir informasjon?

Dersom du ønsker meir informasjon eller har andre spørsmål om arbeida, ta kontakt med:

Christian Egeland Sjøthun
Byggeleiar
Mobil:   928 63 987 (08-15)
E-post: sjochr@banenor.no