Sporarbeid ved Strandgata i Larvik

Bane NOR har ansvaret for drift, vedlikehold og modernisering av Vestfoldbanen. Natt til 25. og 26. november, utbedrer vi feil på sporene over jernbaneundergangen i Strandgata.

  • Vestfoldbanen
  • Vestfold og Telemark
  • Nabovarsel
  • Vedlikeholdsarbeid

Publisert: 16. november 2023 klokken 18:16

Arbeidet vil bli utført av Spordrift AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil foregå i tidsrommet 21.00-06.00 begge de aktuelle nettene. Det generelle støynivået vil være relativt moderat, men kortvarige perioder med noe kraftigere støy og uvante lyder, blant annet knyttet til bruk av diverse håndholdt verktøy (motorsag, muttertrekkere o.l.) må påregnes.

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at kommunale helsemyndigheter har godkjent det planlagte arbeidet. I tillegg er politiet varslet og informert.

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker eller har behov for mer informasjon om arbeidet som skal utføres, kan du kontakte vårt kundesenter på E-post  kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098.

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (lørdag/søndag/helligdager)

Publisert: 16. november 2023 klokken 18:16