Arbeid i sporet ved Krossen

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Sørlandsbanen. Natt til 22. oktober, skifter vi pukk under sporene i et område ved Krossen.

  • Sørlandsbanen
  • Agder
  • Nabovarsel
  • Vedlikeholdsarbeid

Publisert: 11. oktober 2023 klokken 12:36

Arbeidet utføres av Baneservice AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil foregå i tidsrommet 20.00-06.00 den aktuelle natten. Det vil blant annet bli benyttet dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner. Arbeidet vil innebære støy, særlig knyttet til bruk av en såkalt pukksuger. Vi beklager eventuelle ulemper som følge av arbeidet.

Hvorfor kvelds- og nattarbeid?

Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av praktiske årsaker og hensyn til tryggleiken, nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt.

Behov for mer informasjon?

For nærmere informasjon om det planlagte arbeidet, ta kontakt med:

Jens Wedemann
Prosjektleder
Mobil:   916 77 618 (08-15)
E-post: jens.wedemann@banenor.no

Publisert: 11. oktober 2023 klokken 12:36