Natt- og helgearbeid mellom Krekling og Darbu

Bane NOR har ansvaret for drift, vedlikehold og modernisering av det norske jernbanenettet. 22. – 25. september bytter vi ut gamle sviller på strekningen mellom Krekling og Darbu.

  • Sørlandsbanen
  • Vestfold og Telemark
  • Nabovarsel
  • Vedlikeholdsarbeid

Arbeidet vil bli utført av RIAS AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil innebære støy og uvante lyder for berørte naboer på strekningen, blant annet knyttet til bruk av skinnegående spesialmaskiner.

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at arbeidet hele tiden vil forflytte seg, noe som bidrar til at periodene med særlig kraftig støy vil være relativt kortvarige på det enkelte arbeidssted.

Arbeidet er i utgangspunktet planlagt gjennomført på natt (21-08).

Behov for mer informasjon?

For nærmere informasjon om det planlagte arbeidet, ta kontakt med:

Knut Hvila Solhaug
Byggeleder
Mobil:   916 79 420 (08-15)
E-post: knut.hvila.solhaug@banenor.no